Dział: Strona główna » Blog » FOSUserBundle i FOSFacebookBundle
Zaloguj Kontakt Strona główna

FOSUserBundle i FOSFacebookBundle

dla wersji Symfony2 (2.0)

Moja przykładowa konfiguracja aby zmusić te dwie paczki do współpracy.

# deps
[FOSUserBundle]
 git=git://github.com/FriendsOfSymfony/FOSUserBundle.git
 target=bundles/FOS/UserBundle

[FOSFacebookBundle]
 git=git://github.com/FriendsOfSymfony/FOSFacebookBundle.git
 target=/bundles/FOS/FacebookBundle
 version=origin/2.0

[FacebookSDK]
 git=git://github.com/facebook/facebook-php-sdk.git
 target=/facebook

# app/config/config.yml
#...
fos_user:
 db_driver: orm
 firewall_name: main
 user_class: nBuryloApiBundleEntityUser #klasa user

fos_facebook:
 file: %kernel.root_dir%/../vendor/facebook/src/base_facebook.php
 alias: facebook
 app_id: #APIID
 secret: #APISECRET
 cookie: true
 permissions: [email, user_birthday, user_location]
# app/security.yml
security:
 factories:
  - "%kernel.root_dir%/../vendor/bundles/FOS/
          FacebookBundle/Resources/config/security_factories.xml"
 encoders:
  "FOSUserBundleModelUserInterface": sha512
 providers:
  fos_userbundle:
   id: fos_user.user_manager
  fos_facebook:
   id: n_burylo_api.facebook.user
 firewalls:
  main:
   pattern: ^/
   form_login:
    login_path: /login
    check_path: /login_check
    provider: fos_userbundle
   fos_facebook:
    login_path: /login
    check_path: /facebook_check
    provider: fos_facebook
   anonymous: ~
   logout:
    path: /logout
    target: /login
#app/config/routing.yml
fos_user_security:
 resource: "@FOSUserBundle/Resources/config/routing/security.xml"
fos_user_profile:
 resource: "@FOSUserBundle/Resources/config/routing/profile.xml"
 prefix: /profile
fos_user_register:
 resource: "@FOSUserBundle/Resources/config/routing/registration.xml"
 prefix: /register
fos_user_resetting:
 resource: "@FOSUserBundle/Resources/config/routing/resetting.xml"
 prefix: /resetting
fos_user_change_password:
 resource: "@FOSUserBundle/Resources/config/routing/change_password.xml"
 prefix: /profile
_security_check:
 pattern: /facebook_check
_security_logout:
 pattern: /logout
 • Autor: Łukasz Buryło
Comment icon

Komentarze