FOSUserBundle i FOSFacebookBundle

dla wersji Symfony2 (2.0)

Moja przykładowa konfiguracja aby zmusić te dwie paczki do współpracy.

# deps
[FOSUserBundle]
  git=git://github.com/FriendsOfSymfony/FOSUserBundle.git
  target=bundles/FOS/UserBundle

[FOSFacebookBundle]
  git=git://github.com/FriendsOfSymfony/FOSFacebookBundle.git
  target=/bundles/FOS/FacebookBundle
  version=origin/2.0

[FacebookSDK]
  git=git://github.com/facebook/facebook-php-sdk.git
  target=/facebook


Czytaj dalej ...

  • Autor: Łukasz Buryło