Witaj na mojej stronie! Dział: Blog
Zaloguj Kontakt Strona główna

ekg i polskie znaczki

krzaczek krzaczkiem pogania

Rozwiązanie na krzaczki podczas działania ekg w screenie. Prosty skrypt w bash'u który zmieni nam kodowanie z UTF-8 na ISO-8859-2

 

#!/bin/bash
export LC_ALL=pl_PL.iso-8859-2
screen -dmS gadu /usr/bin/ekg
export LC_ALL=pl_PL.UTF-8
sleep 3
screen -r

 

Wynalezione gdzieś w internecie, skrypt nie mojego autorstwa

  • Autor: Łukasz Buryło

openSSL - zapiski

pare przydatnych rzeczy które warto mieć pod reką

sprawdzenie informacji o certyfikacie (m.in data ważności)

openssl x509 -text -noout -in usercert.pem

generowanie klucza

openssl genrsa -des3 -out userkey.pem

zdejmowanie hasła z klucza (tylko w szczególnych przypadkach)

openssl rsa -in userkey.pem -out userkey_nopass.pem

wygenerowanie żądania certyfikatu

openssl req -new -key userkey.pem -out userreq.pem

podpisanie żądania certykiatu przez CA (na jeden rok)

openssl ca -notext -in userreq.pem -out usercert.pem -days 365

  • Autor: Łukasz Buryło

BASH – Multi Line comments

komentarze wielolinijkowe w bash'u

Prosty sposób na uzyskanie komentarzy wielolinijkowych w bash'u. Powszechnie używanym i opisywanym sposobem komentowania jest komentarz jedno liniowy, tj.

#!/bin/bash
echo "one"
#echo "two"
echo "three"

Rezultat:

one
three

Nastęcza to wielu problemów jeśli chcemy zakomentować duży blok instrukcji. Prostym obejściem jest stosowanie komentarzy w postaci:

#!/bin/bash
echo "one"
<<KOMENTARZ
echo "two"
echo "three"
KOMENTARZ
echo "four"


Rezultat:

one
four
  • Autor: Łukasz Buryło